Arbetsmarknadsenheten Skurups kommun

  • : 0738-56 07 07
  • : Robert Popotnik
  • : Driver konceptet Ung Entreprenör, och enheten arbetar aktivt med bland annat arbetstagare som idag är längst ifrån arbetsmarknaden genom att stärka individens möjligheter till studier, praktik och arbete.