Bygdebolaget Skivarps Mölla

  • : 076-841 25 50
  • : Kontakt: Sten Wemmert Bygdebolaget Skivarps Mölla har kunskaper om Skivarps historia och kring den nedbrunna möllan ”Skivarps mölla”. Bygdebolaget Skivarps Mölla engagerar sig för att återskapa en mölla och en mötesplats för unga och vuxna i byn.