De ungas bild av framtiden

Kontaktperson och kontaktuppgifter: Madeleine Tunbjer, Founder av Syrup Line. Vilhelmsbergsvägen 13, 272 92 Simrishamn
madeleine@syrupline.com
0709 21 26 53
https://www.dropbox.com/s/lw0pykz1qbncaev/SyrupLine-BorderlandFinal%20%281%29.mov?dl=0
Beskriv problemet/utmaningen som ligger bakom ert case:
(t.ex. bakgrund, mål, syfte, relevans, målgrupp. Max 200 tecken):
Stora förändringar väntar på vår planet. För lite görs. Vi behöver en besöksanläggning som visar vägen mot en uthållig framtid, designad & transmedialt kommunicerad av gymnasiestudenter. Det är utmaningen!

Beskriv caset med en mening:
Ett platsspecifikt scenario för en uthållig framtid bokstavligt ovanpå ruinerna av det som varit, där det är ni unga som visar oss vilka smarta lösningar och vilka jobb som planetens action heroes kommer att behöva.
Beskriv hur det föreslagna caset är relevant för hållbarhet:
(Ange utifrån de tre perspektiven – social-, ekologisk-, ekonomisk hållbarhet)
Varje enskild lösning ska på något sätt spegla alla dessa tre funktioner så att vi vänjer oss vid ett integrerat och uthålligt tanke- och actionsätt.

Vilken bransch är caset relaterat till?
Bio-mimmicry, besöksnäringen och transmedia.
Om eleverna utvecklar en idé som ni i er organisation skulle kunna realisera, hur kommer ni då att ta detta vidare?
Vi vill utveckla uthålliga lösningar som fungerar både konkret och transmedialt. Vi kommer att göra det i samarbete med både forskare och näringsliv. De som är upphovsmän/kvinnor till en specifik idé kommer att involveras i detta. Dessutom vill vi kommunicera samarbetet på våra olika plattformar som startskott till Young, Earth System Defenders Programme, (YES).

Har caset förankring/betydelse lokalt, regionalt, nationellt eller globalt (eller ur flera perspektiv)?
Både lokalt, regionalt och globalt.

Vilken typ av organisation är ni? (privat, idéburen eller offentlig)?
Vi tillhör den idéburna sektorn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.