Ekonomienheten Skurups kommun

  • : jane.bergman@skurup.se
  • : Jane Bergman
  • : Arbetar som ekonom med budget och löpande bokföring för Skola-utbildningsförvaltningen. Hon förmedlar gärna kontakt till sina kollegor också.