Gör vårt skolprogram! – Skurups Sparbank

Organisation/Företag: Skurups Sparbank
Kontaktperson och kontaktuppgifter:
Liselott Sjöbeck, HR Chef, Liselott.sjobeck@skurupssparbank.se

Beskriv problemet/utmaningen som ligger bakom ert case:
(t.ex. bakgrund, mål, syfte, relevans, målgrupp. Max 200 tecken)

Våra framtida kunder är dagens barn och ungdomar. Vi vill försöka förstå vad de unga kunderna vill ha. Utmaningen för oss är att vara attraktiva i framtiden och förstå hur vi blir det. Vi vill vara ett självklart val för de ungdomar som växer upp i vår region och som möter oss i olika sammanhang, inte minst under sin skolgång. Vi tycker att det är viktigt med ett samarbete med skolan och tror att vi kan bidra mycket med vår kunskap. Genom att ha riktade ”skolprogram” för olika åldersgrupper utifrån elevernas egna önskemål, intresse och behov tror vi att vi kan möta våra skolor på ett ännu bättre sätt.

Beskriv caset med en mening:
Skolprogram riktade till olika åldersgrupper.
Beskriv hur det föreslagna caset är relevant för hållbarhet:
(Ange utifrån de tre perspektiven – social-, ekologisk-, ekonomisk hållbarhet)
Vårt samhällsengagemang betyder mycket för oss. Vi vill vara med och skapa tillväxt, mångfald och livskvalitet i den trakt vi verkar i. Det försöker vi göra i form av olika projekt och samarbeten. Vi tror att en tydlig verklighetsanknytning till de teoretiska kunskaperna som eleverna får i skolan är viktig. Genom att ge barn och ungdomar kunskap om vardagsekonomi och olika banktjänster tror vi att vi kan bidra till en förståelse och en sund inställning och ökat ansvar i relation till pengar och ekonomi.

Vilken bransch är caset relaterat till? Bankbranschen
Om eleverna utvecklar en idé som ni i er organisation skulle kunna realisera, hur kommer ni då att ta detta vidare?
Vi kommer att använda idéerna och ”programförslagen” när vi är ute i skolor eller bjuder in dem till oss.

Har caset förankring/betydelse lokalt, regionalt, nationellt eller globalt (eller ur flera perspektiv)?
Vi ser en tydlig lokal förankring.

Vilken typ av organisation är ni? (privat, idéburen eller offentlig)?
Sparbank – vilken har en egen bolagsform utan ägare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.