Kostenheten Skurups kommun

  • : 0411-53 63 50
  • : annci.j-svensson@skurup.se
  • : Annci J Svensson
  • : Arbetar med övergripande frågor kring mat och kost i kommunen, beräkningar, personal och utveckling.