Spelbransch för alla!

Organisation/Företag: Game City
Kontaktperson och kontaktuppgifter:
Peter Lübeck, 070-2979940, peter@gamecity.se

Beskriv problemet/utmaningen som ligger bakom ert case:
(t.ex. bakgrund, mål, syfte, relevans, målgrupp. Max 200 tecken)

Andelen kvinnor som utbildar sig samt arbetar inom den digitala spelbranschen (TV- och datorspel) är låg (16 % 2013). För att branschen ska kunna fortsätta utvecklas och växa på ett hållbart sätt behöver denna andel öka markant de kommande åren.
Beskriv caset med en mening:
Hur engagerar man unga kvinnor och tjejer i digitala intressen och hantverk, som t ex programmering, 3D-grafik, speldesign m m
Beskriv hur det föreslagna caset är relevant för hållbarhet:
(Ange utifrån de tre perspektiven – social-, ekologisk-, ekonomisk hållbarhet)

Jämställdhet i digitala branscher handlar i första hand om social hållbarhet, men då spelutveckling handlar om att skapa underhållning för hela världen är jämställdhet även en förutsättning för branschens långsiktiga ekonomiska hållbarhet. Om vi inte förstår vem vi gör spel för, hur kan vi då försäkra oss om att spelen vi gör kommer att vara relevanta för alla?
Vilken bransch är caset relaterat till?
Den digitala spelbranschen (TV-, dator- och mobilspel)
Om eleverna utvecklar en idé som ni i er organisation skulle kunna realisera, hur kommer ni då att ta detta vidare?
Game City arbetar med att utveckla spelbranschen och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt inom utveckling, utbildning och forskning inom digitala spel. Vår verksamhet genomsyras av detta perspektiv och vi kommer att kunna ta med idéer som utvecklas in i vårt arbete.
Har caset förankring/betydelse lokalt, regionalt, nationellt eller globalt (eller ur flera perspektiv)?
Game City arbetar i första hand regionalt (Skåne och Blekinge), men har även starka kopplingar till nationella och globala sammanhang.
Vilken typ av organisation är ni? (privat, idéburen eller offentlig)?
Game City är en ideell förening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.